DEZINSEKCIJA PREPARATIMA U VIDU GELA

Ovaj tretman se izvodi laganim apliciranjem geloznog preparata GEL MP putem šprica sa zaštitnom kapicom gde nije potrebna prethodna priprema mesta primene, niti ima rizika za izlivanje. Bez mirisa, ne ostavlja fleke, niska doza, idealan za primenu u problematičnim prostorima, a domino efekat doprinosi potpunoj kontroli štetnih insekata.

Dezinsekcija gelovima 1
  • Prilikom korišćenja imidakloprida, kao aktivne supstance, postiže se maksimalan efekat u vidu smanjenja infestacije.
  • Primenom ovakvog vida formulacije mamka postignuta je mnogo veća atraktivnost za insekte koji prenošenjem aktivne supstance u skrovišta potpomažu bržem postizanju rezultata smanjenja infestacije.
  • Primenom gel mamka smanjeno je zagađenje životne sredine, jer ne dolazi do raspršavanja preparata
Dezinsekcija gelovima 2

Insekticid u obliku mlečno obojenog gela koji je čist i neprimetan pri upotrebi. Za razliku od većine insekticida imidakloprid deluje na drugo ciljano mesto - centralni nervni sistem insekta. Revolucionarna metoda primene – ne pripada grupi otrovnih materija, pogodan za primenu bez ometanja poslovnih aktivnosti i uz prisustvo klijenta, nije potrebna priprema mesta primene, idealan za primenu u problematičnim zonama blizu električnih uređaja, opreme itd. bez mirisa, ne ostavlja mrlje i ne vidi se.

Domino efekat: Preživele jedu uginule (nekrofagija) tako da imidakloprid može da se prenosi sa jedne bubašvabe na drugu. Domino efekat doprinosi potpunoj kontroli bubašvaba koje žive u grupama i okupljaju se u skrovištima, čime se povećava i mogućnost za delovanje imidakloprida.

Aktuelnosti

Grdosija kakva se retko viđa: Uhvaćen "Guliver među pacovima"

Pacovi, bube: Italijanski restorani pali na testu inspekcije

FR: Devojčica u kritičnom stanju, izujedali je pacovi

FR: Devojčica u kritičnom stanju, izujedali je pacovi